Публічна оферта

Фізична особа-підприємець Журавльова Ганна Миколаївна номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 222129486036 від «02» серпня 2023 року, який здійснює продаж товарів за допомогою порталу www.tangogold.com.ua іменоване надалі «Продавець» на підставі статті 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує будь-якій фізичній особі, що володіє дієздатністю і всіма необхідними правами і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, надалі іменований «Покупець», далі разом - «Сторони» укласти даний Публічний договір купівлі-продажу (далі - «Публічний договір») про наступне:

 

1.ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, що володіють дієздатністю і всіма необхідними правами, і повноваженнями для укладення та виконання даного Публічного договору, укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину - позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених в даному Публічному договорі.

1.4. Товар - ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного / напівдорогоцінного каміння, супутні товари, в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті www.tangogold.com.ua

1.5. Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин, розташований за інтернет адресою www.tangogold.com.ua

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який представлений до продажу в Інтернет-магазині, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених цим Публічним договором.

2.2. Найменування Товару, його основні характеристики, сплав металу і його проби, маса і розмір Товару, найменування, характеристики та маса каменів, які входять до складу Товару, місце виготовлення вказуються в описі кожного відповідного Товару, представленого в Інтернет-магазині.

 

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для Покупця підтвердженням повного і безумовного прийняття Публічної оферти є один з нижчеперелічених способів здійснення замовлення Покупцем, а саме:

3.1.1. замовлення Покупця, здійснене через корзину замовлення в інтернет-магазині Продавця за веб адресою www.tangogold.com.ua;

3.1.2. замовлення Покупця в інтернет-магазині Продавця, здійснене за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти або телефонного дзвінка за номерами, вказаними за веб-адресою www.tangogold.com.ua;

3.2. З моменту отримання Продавцем Замовлення на покупку Товару Публічний договір вважається укладеним без його подальшого підписання Сторонами.

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРУ

4.1. Замовлення на покупку Товару здійснюється Покупцем по телефону, вказаному на сайті Інтернет-магазину або через сервіс сайту Інтернет-магазину www.tangogold.com.ua

4.2. Замовлення на покупку Товару містить найменування Товару, сплаву металу і його проби, маси і розміру обраного Товару, найменування, характеристик і маси каменів, які входять до складу Товару, ціни Товару, форми оплати та способу доставки Товару, інформації про Покупця (прізвище, ім'я , по батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти). Для оформлення Замовлення на покупку Товару необхідно вказати всю запитувану інформацію.

4.3. При оформленні Замовлення на покупку Товару через сайт Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.3.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.3.2. адреса електронної пошти;

4.3.3. контактний телефон.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар, а також Продавець має право не відправляти Покупцеві Товар до отримання запитаної додаткової інформації.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.3. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму Замовлення на покупку Товару на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію в відповідності з порядком, зазначеному в п. 4.3. цієї Оферти.

4.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення на покупку Товару.

4.9. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронною поштою або телефоном протягом одного робочого дня з моменту оформлення Замовлення на покупку Товару для підтвердження Замовлення.

5. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину на момент замовлення Товару і вимагає підтвердження Продавцем після отримання від Покупця Замовлення на покупку Товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом двох робочих днів поінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на покупку Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні Замовлення на покупку Товару Оператором.

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження і зарахування Продавцю коштів.

5.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за веб-адресою https://tangogold.com.ua/ua/dostavka-i-oplata/

 

6. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

6.1. Доставка товару здійснюється одним із способів, які передбачені в інтернет-магазині продавця за веб-адресою https://tangogold.com.ua/ua/dostavka-i-oplata/ на момент укладення замовлення Покупцем

6.2. Доставка Товару здійснюється по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій і території проведення операції Об'єднаних сил, а також за межі України.

6.3. У разі доставки Товару Продавцем, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі покупцеві несе Продавець.

6.4. У разі доставки товару третіми особами (кур'єрською службою, експедиторською службою) відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцеві несе третя особа.

6.5. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки, і становить:

6.5.1. протягом семи робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення Покупця, у випадках наявності Товару у Продавця;

6.5.2. від чотирнадцяти робочих днів з моменту підтвердження Продавцем Замовлення на покупку Товару у випадках відсутності Товару у Продавця або Виробника і / або необхідності виготовлення замовленого Товару;

6.5.3. в інший узгоджений Покупцем і Продавцем термін.

6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передачі Покупцю Товару будь-яким з передбачених способів і оплати Покупцем повної вартості Товару.

6.7. Покупець зобов'язується перевіряти придбані ювелірні вироби за якістю і комплектністю в момент їх отримання і заявляти свої претензії в момент прийому Товару. В іншому випадку інтернет-магазин Продавця має право не розглядати претензії щодо якості та комплектності проданого Товару, крім випадків, чітко передбачених чинним законодавством України.

 

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. НАША ГАРАНТІЯ ТОВАРУ

7.1. Якість Товару, що пропонується Продавцем через Інтернет-магазин, відповідає вимогам і стандартам, передбаченим чинним законодавством України до даної категорії товарів.

7.2. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником Товару.

7.3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

7.4. Доставка Продавцю Товару, в якому Покупцем виявлені недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань до даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Покупцем строків оплати товару, Продавець має право стягнути з Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення, а також перенести термін доставки замовленого Товару до моменту оплати Товару Покупцем.

8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за даним Публічного договору.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Публічний договір вступає в законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірваний Продавцем в разі порушення Покупцем своїх зобов'язань за даним Публічним договором або правил і умов, викладених в Угоді користувача, доступним для ознайомлення за веб-адресою: https://tangogold.com.ua/ua/polzovatelskoe-soglashenie/

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Суперечки Сторін, які виникли в зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, такі суперечки підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця, які вступають в силу з моменту внесення Продавцем змін шляхом їх розміщення на даному сайті.

10.3. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає дозвіл Продавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Покупець підтверджує, що він ознайомлений з правами, які закріплені в Законі України «Про захист персональних даних».

10.4. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю і прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати свої умови Публічного Договору.

10.5. Безумовне і повне прийняття умов Публічного договору Покупцем укладається в здійсненні Покупцем дій, спрямованих на покупку Товару, передбачених Публічним договором, незалежно від інших умов.

10.6. Покупець, вказуючи свої персональні дані, дозволяє Продавцю направляти інформацію, в тому числі рекламного характеру, за допомогою електронної пошти або SMS-повідомлень без додаткового повідомлення Продавця про передачу персональних даних.

10.7. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис і зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, в тому числі електронних, пов'язаних з виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару і зобов'язань за цим Договором.

10.8. Претензії від Покупців приймаються Продавцем за адресою: 84150, Донецька область, Слов'янський район, смт. Райгородок, провулок Кавказький, будинок 1

 

Продавець: ФОП Журавльова Ганна Миколаївна

08131, Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 126, кв. 15

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 222129486036 від «02» серпня 2023 року