Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфедінціальності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин tangogold.com.ua на доменному імені tangogold.com.ua, може отримати про відвідувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину

1. Визначення

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені користувача Торгової марки і Порталу (далі - користувач), які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або умовної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання оператором або іншими особами, хто отримав доступ до персональних даних особи, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або без наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Відвідувач сайту Інтернет-магазину (далі Відвідувач)» - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, що зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Відвідувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Відвідувача.

2.2. Погоджуючись з використанням файлів-cookie при першому відвідуванні нашого веб-сайту відповідно до положень цих Правил, Відвідувач дає дозвіл на використання файлів-cookie під час кожного візиту.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Відвідувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

2.4. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину tangogold.com.ua. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Відвідувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті інтернет-магазину.

2.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Відвідувачем сайту Інтернет-магазину.

2.6. Перед тим, як розкрити на сайті персональну інформацію третьої особи, Відвідувач повинен отримати згоду цієї особи як на розкриття, так і на обробку цієї інформації відповідно до цих правил.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Відвідувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення на покупку товару.

3.2. Персональні дані, відкриті для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Відвідувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті інтернет-магазину tangogold.com.ua в розділі Назва розділу і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Відвідувача;

3.2.2. контактний телефон Відвідувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Відвідувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( «піксель»):

• IP адреса;

• інформація з cookies;

• інформація про браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

• час доступу;

• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

• реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх Відвідувачів. Дана інформація використовується для виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження за винятком випадків, передбачених у п 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувачів

4.1. Персональні дані Відвідувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати для таких потреб:

4.1.1 Ідентифікація Відвідувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з tangogold.com.ua.

4.1.2. Надання Відвідувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення з Відвідувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Відвідувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Відвідувача для безпеки і заради запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Відвідувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Відвідувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Сповіщення Відвідувача сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Обробка і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Відвідувачем.

4.1.9. Надання Відвідувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки в разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Відвідувачу з його згоди інформації по оновленню продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новини та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Відвідувача.

4.1.12. Надання доступу Відвідувачів до сайту або сервіси партнерів Інтернет-магазину для отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Відвідувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Відвідувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Відвідувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину tangogold.com.ua включаючи доставку товару.

5.3. Персональні дані Відвідувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади на підставі і в порядку, які встановлені законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Відвідувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Відвідувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Відвідувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або через розголошення персональних даних Відвідувача.

6. Обов'язки сторін

6.1. Відвідувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, розголошувати персональні дані у випадках, не зазначених у цій Політиці конфіденційності, без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Відвідувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Відвідувачу з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника, уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Якщо Адміністрація сайту не виконала свої зобов'язання, вона несе відповідальність відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Відвідувача.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають із відносин між Відвідувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Відвідувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Інформація з актуальної політики конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://tangogold.com.ua/ua/politika-konfidencialnosti/